Mýty o EU

Není Rada jako Rada

Evropská unie je velice byrokratická. Není divu, že při vytváření dalších a dalších byrokratických orgánů už docházejí unikátní názvy. A tak se stává, že se několik organizací jmenuje podobně a lidé si je pak pletou.

Evropská rada

Evropská rada je institucí EU. Vděčíme ji za taková rozhodnutí, jako je například zavedení jednotné měny euro. Nemá legislativní funkci a její rozhodnutí jsou jen politická prohlášení.

Evropská rada je jednou z vrcholných institucí Evropské unie. Jejími členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU; jejího zasedání se navíc účastní předseda Evropské komise.

Wikipedie

Rada Evropy

Rada Evropy je mezivládní organizace a není institucí EU. Spojuje 47 zemí Evropy. EU není Evropa, jak jsme již vysvětlili v tomto článku.

Rada Evropy je mezinárodní organizace spojující 47 zemí Evropy. Tato instituce dále zahrnuje šest pozorovatelských zemí: Vatikán, Kanadu, USA, Mexiko, Japonsko a Izrael. Rada Evropy je nezávislá na Evropské unii a funguje na principu diskuze a hledání společných řešení v ekonomických, sociálních, kulturních, vědeckých, právních a administrativních otázkách a v udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Zatímco Evropská unie funguje na principu supranacionality, Rada Evropy je založená na mezivládním principu.

Wikipedie

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je institucí EU. Tady je to z názvu snad zřejmé.

Rada Evropské unie (též Rada ministrů, v právních dokumentech EU jen Rada) je nepermanentním, kolektivním vrcholným orgánem Evropské unie, který reprezentuje zájmy členských států. Její hlavní činností je přijímání legislativy společně s Evropským parlamentem, jako reprezentantem občanů Unie.

Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně.

Wikipedie

Záměna těchto názvů je častá. A není se co divit, když si jsou tak podobné. Proto budeme rádi, když v rámci osvěty budete tento náš článek sdílet. Pomůžete tak mnoha lidem vyvrátit jeden z mýtů, který o EU možná mají.

Mýty o EU

Našli jste chybu? Máte nápad na doplnění? Využijte našeho kontaktního formuláře v zápatí této stránky a napište nám.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This