Mýty o EU

ČR nemá eurokomisaře

V řídících strukturách EU je post eurokomisaře hodně vysoko. Protože Česká republika také nominuje jednoho svého eurokomisaře (eurokomisařku), bývá lidem v médiích často tvrzeno, že tento „náš“ eurokomisař ochrání zájmy České republiky. A tedy že občané České republiky mohou být naprosto v klidu, protože ve vrcholných řídících strukturách EU máme svého zástupce.

To je ale naprostá lež!

Česká republika pouze nominuje kandidáta na post eurokomisaře. Pokud je tento kandidát následně schválen a stane se eurokomisařem, nesmí hájit zájmy státu, který ho nominoval.

Etický kodex

Zásadním dokumentem, kterým se každý eurokomisař musí řídit, je Kodex chování členů Evropské komise. Ten byl ke dni 1. 2. 2018 aktualizován a ve svém platném znění hned v úvodu praví:

V souladu s těmito ustanoveními jsou členové Komise vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti. Své funkce vykonávají zcela nezávisle a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu…

Povšimněte si slova evropanství. Co to je? Neurčitý pojem, za kterým je skryto posouzení, zda jde kandidát svými názory směrem k hlubší integraci EU a směrem k dalšímu odevzdávání národních práv do Bruselu.

Zásadní je ale samozřejmě především to, že: nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu. Tedy nepřipadá v úvahu, aby Česká republika požadovala od námi nominovaného eurokomisaře, aby něco konkrétního udělal. O hájení zájmů České republiky tedy nemže být ani řeč.

Sankce

Získání postu eurokomisaře je velmi lukrativní. Plat a další odměny jsou na této pozizi opravdu vysoké. Nelze se tedy divit, že si eurokomisaři dávají dobrý pozor, aby o svůj post nepřišli. V etickém kodexu se totiž také píše:

Členové Komise, kteří již nesplňují podmínky nezbytné k výkonu své funkce nebo se dopustí vážného pochybení, mohou být v souladu s články 245 a 247 Smlouvy o fungování Evropské unie odvoláni nebo jim může být odňat nárok na důchod nebo jiné požitky.

Povšimněte si slova důchod. EU si své eurokomisaře zavazuje i po skončení jejich mandátu. Sice již nejsou eurokomisaři, ale i nadále dodržují pravidla, protože nechtějí přijít o finance. A jaká pravidla to jsou?

Zásady

Kodex obsahuje 7 zásad, které musí každý eurokomisař dodržovat. Vybíráme jen dvě:

Členové zachovávají důstojnost svého úřadu a nejednají ani se jakoukoli formou nevyjadřují způsobem, jenž by mohl mít nepříznivý vliv na veřejné vnímání jejich nezávislosti, bezúhonnosti či důstojnosti jejich úřadu.

Bývalí členové dodržují povinnosti vyplývající z jejich funkce, jež trvají po uplynutí jejich funkčního období, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod v souladu s článkem 245 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i povinnosti uvedené v tomto kodexu chování.

Eurokomisaři samozřejmě drží spolu:

Členové se zdrží jakýchkoli komentářů, jimiž by bylo zpochybněno rozhodnutí přijaté Komisí nebo jež by mohly poškodit dobré jméno Komise.

Závěr

Ačkoli i u nás občas nějaký zpravodajský web nebo politická strana upozorní na to, že zájmy České republiky žádným eurokomisařem hájeny nejsou, přesto si stále většina občanů myslí opak. Je tedy důležité šířit osvětu. Pokud kdekoli narazíte v debatě na tvrzení, že zájmy České republiky hájí náš eurokomisař, vložte do diskuse odkaz na tento náš článek. Děkujeme!

Mýty o EU

Našli jste chybu? Máte nápad na doplnění? Využijte našeho kontaktního formuláře v zápatí této stránky a napište nám.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This