Mýty o EU

Demokracie v europarlamentu

Parlament obecně bývá demokratickou institucí, kde jsou diskutovány, přijímány, měněny a rušeny zákony. Europarlament se také snaží budit tento dojem. Funguje ale jinak.

Častým argumentem zastánců EU je, že máme (myšleno Česká republika) v EP (europarlamentu) své volené zástupce a podílíme se tak demokraticky na tvorbě zákonů EU. Proto si následně nemáme proč stěžovat, když se nám nějaký zákon z dílny EU nelíbí. Tohle je jedna z největších manipulací!

Návrhy nových zákonů

K základním pravomocím parlamentů po celém světě patří, že jejich poslanci – tedy občany zvolení zástupci – mohou navrhovat nové a měnit či rušit stávající zákony. Evropská unie a Evropský parlament takto ale nefungují.

Pouze nevolená Komise může iniciovat novou, začít pozměňovat nebo odstraňovat stávají evropskou legislativu. Nikdo z těch, pro koho občané hlasují, nemůže měnit zákony EU.

Petr Mach, europoslanec, leden 2015

Ve stejném smyslu se o Evropské komisi vyjadřuje i Wikipedie:

Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, právo předkládat návrhy legislativních předpisů má výhradně Komise.

Wikipedie

Už samotný fakt, že europoslanci nemohou navrhovat, měnit či rušit zákony, je natolik závažným narušením principů demokracie, že by náš článek tady mohl skončit. Pojďme se ale ještě podívat na divadlo, které se v europarlamentu odehrává a kterým se EU snaží vyvolat dojem své demokratičnosti.

Rozprava

Před hlasováním se o návrhu vede rozprava. Jak probíhá rozprava v EU ukazuje asi nejlépe tento článek na webu Mmister. Citujeme:

Ke každému bodu je otevřena rozprava s předem připraveným seznamem řečníků, kteří si odříkají svoje monology a poté většinou opustí svoje místo a jdou například na nějaké jednání. Na plénu je tak pouze několik málo poslanců, kteří budou mít za chvíli projev, předsedající a asi sto tlumočníků.

 

Jedinou možností, jak tuto sérii monologů narušit, je využít institutu modré karty. Poslanec, který se přihlásí svou modrou kartou, může pronést otázku v maximální délce třiceti sekund, pokud mu to povolí jak předsedající, tak dotazovaný řečník. Ten má pak půl minuty na odpověď.

Evropský parlament má 705 poslanců. V tak velké skupině lidí snad ani není možné vést skutečně věcnou a přínosnou debatu o legislativních změnách. Nelze očekávat, že by v EP byla o jakémkoli tématu někdy vedena plnohodnotná diskuse všech europoslanců.

Hlasování

Po naprosto nefunkční rozpravě přichází na řadu hlasování. Jak již bylo řečeno, EP má 705 poslanců, z toho je 21 poslanců za Českou republiku. Všichni námi volení zástupci tak v EP hlasují silou pouhých 2,98 %. A to by ještě museli hlasovat jednomyslně. Není tedy reálné, aby naši poslanci v EP něco prosadili. Žádné další své přímo volené zástupce v EU občané České republiky nemají.

Plenární zasedání ve Štrasburku trvá jen jeden týden v měsíci od pondělí 17:00 do čtvrtka 14:00 s tím, že v úterý, ve středu a ve čtvrtek se kolem poledne poslanci sejdou na půlhodinový hlasovací maratón.

Zde se můžete podívat, jak takové hlasování probíhá. Záznam je z 11. 3. 2015 a poslanci za 37 minut absolvovali 178 hlasování. To je téměř 5 hlasování za minutu. V takovém tempu je naprosto vyloučeno, aby kdokoli vůbec jen tušil, o čem se hlasuje a stačil udělat kvalifikované rozhodnutí o tom, jak bude hlasovat.

(video je převzato z YouTube Mmister)

Poslanci sice mají předem připraven jakýsi manuál, jak v jednotlivých hlasováních hlasovat. Protože se ale rozhoduje i o různých pozměňovacích návrzích, v konečném důsledku nikdo neví, o jakém finálním znění textu hlasuje.

Demokracie

Ze školy si pamatujeme, že demokracie je překládána jako vláda lidu. Lidé žijící v jednotlivých členských státech EU si skutečně demokraticky volí své přímé zástupce – europoslance. Tím ale demokracie v EU končí. Právě europoslanci by měli být tou hlavní hybnou silou při tvorbě pravidel v EU. To ale nejsou. Stali se pouhými loutkami, které zvedají svou ruku a kterým nevolená Komise často stále znovu a znovu předkládá stejný návrh opakovaně do té doby, dokud není schválen.

Evropská unie má silný demokratický deficit. Psali jsme o něm již dříve například v tomto článku. Nastavení pravidel EU je takové, že jakákoli reforma EU směrem k posílení demokracie je vyloučena. Naopak, EU směřuje stále více k centrálně řízenému superstátu. Jediným rozumným řešením této situace je vystoupení České republiky z EU.

Protože o reálném fungování Evropského parlamentu mají lidé většinou velmi zkreslené představy, budeme rádi, když tento náš článek budete sdílet a pomůžete tak zlepšit povědomí o skutečném stavu demokracie v EU.

Komentáře

Komentovat můžete také pomocí Telegramu. Nemáte Telegram? Pokračujte na tento náš článek.

Mýty o EU

Našli jste chybu? Máte nápad na doplnění? Využijte našeho kontaktního formuláře v zápatí této stránky a napište nám.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This