GLOBSEC: Názory mladých z V4, průzkum 2017

Jak mladí lidé států V4 vidí svět? Odpovědi na tuto otázku hledal Institut pro politiku GLOBSEC. Objektem zkoumání byly názory mladých lidí ve věku 18 až 34 let v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Hodnotily se názory získané v průběhu roku 2017.

Pro účely našeho webu se budeme zabývat pouze částí, která má souvislost s EU. Pokud se zajímáte i o odpovědi související s NATO, podívejte se do původního PDF dokumentu.

Na konci textu si můžete přečíst naše závěry z výsledků průzkumů. Nejprve se ale podívejte, k jakým obecným závěrům dospěl GLOBSEC.

Závěry GLOBSEC

  1. Pro mladé Středoevropany neexistuje alternativa k EU a NATO.
  2. Přestože se mladá generace zemích V4 narodila do podobné post-komunistické společnosti a země V4 vstoupily do EU a NATO téměř současně, je možno vidět pozoruhodně odlišné postoje k hlavním geopolitickým otázkám týkajícím se jejich zemí.
  3. Velká část mladých lidí v regionu V4 příliš nezná EU a NATO a je lhostejná vůči oběma organizacím a širším geopolitickým otázkám.
  4. Mladí lidé překvapivě nejsou vždy tím nejvíce pro-západně orientovaným segmentem obyvatelstva V4.
  5. Mladí obyvatelé V4 vidí své země spíše uprostřed mezi Východem a Západem, než aby se hlásili vyloženě k hodnotám Západu.

Geopolitická orientace země

Naprosto zanedbatelná část mladých vidí svoji zem geopoliticky orientovanou spíše na Východ. Ve zhruba stejném poměru mladí vnímají svou zem geopoliticky orientovanou na Západ a pak jako střed mezi Západem a Východem. Pozoruhodné je, že zhruba čtvrtina až třetina Čechů a Slováků nemá odpověď na to, kam by měla patřit jejich zem z hlediska geopolitickéhé orientace.

Členství v EU

Převažuje názor, že „členství v EU je dobrý nápad“. Následuje neutrální postoj a po něm „členství v EU je špatný nápad“. Ze zemí V4 jsou jednoznačně nejvíce proti členství své země v EU mladí Češi. Jen lehce přes 40 % mladých Čechů je s našim členstvím v EU spokojeno. Čtvrtina je s členstvím v EU nespokojena a třetina neví.

Referendum o členství v EU

Jednoznačně nejvíce euroskeptičtí jsou Češi. Pro setrvání v EU by jich hlasovalo jen zhruba 44 %. Celá čtvrtina mladých Čechů by hlasovala pro vystoupení České republiky z EU. Významně velká část (přibližně třetina) nemá jasno, jak by v takovém referendu hlasovala.

Liberální demokracie vs. autokracie

Zhruba 60 % až 70 % všech mladých ve státech V4 si přeje režim spíše liberálně-demokratický. To je výrazně více než zbytek, který z části neví a z části si přeje autokratický režim.

Naše závěry

Celkově máme z výsledku průzkumu dobrý pocit. Navzdory masivní indoktrinaci, kterou naše školství ve prospěch EU provádí, je celá ČTVRTINA mladých Čechů proti EU. To je velice dobrá zpráva. Dále pak celá třetina nemá jasno, jak by hlasovala v případném referendu o vystoupení České republiky z EU. Právě o jejich hlasy se bude v případě referenda bojovat. Opět je dobrou zprávou, že je mladých nerozhodnutých tolik. Pro nás je to signál, že si mladí Češi zachovávají zdravé kritické myšlení a odolávají nejen školní indoktrinaci, ale i jednostranné propagandě mainstreamových médií.

Jsme nadšeni ze silné touhy po svobodě (liberální demokracie), kterou mají mladí v celé V4. Výrazně odmítli autokracii jako politický model, kterým by měla být řízena společnost v jejich zemích. Toto je vtipný moment. Nepochybujeme o tom, že autoři výzkumu zahrnuli dotaz na autokracii s tím, že měla symbolizovat politické klima Ruska, Číny atd. Co to ale je autokracie? Podívejme se na citaci z Wikipedie:

Autokracie je v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci autokrat – buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí. Autokracie je často chápána jako mechanismus moci založený na mocenské dominanci jednoho člověka nebo výrazně vymezené skupiny osob, ve kterých je legitimita ostatních státních orgánů závislá na jeho/její vůli.

Byť jsme si vědomi, že tato definice doslovně nesedí přímo na Evropskou unii, tak přesto vidíme nemalou souvislost. Celou EU v podstatě vede nikým nevolená skupina osob, která nese označení Evropská komise. Právě tam vznikají euronesmysly, na které pak všichni doplácíme. Odvolání se proti těmto nesmyslům není v podstatě žádné. Způsobem výběru členů Evropské komise (kteří nejsou voleni, ale přímo jmenováni), způsobem rozhodování a následně způsobem vymáhání plnění svých rozhodnutí se Evropská komise, a s ní celá EU, značně blíží k označení „autokratický systém“. Je skvělé, kolik mladých autokracii odmítá. Jednou podobně odmítnou i celou EU.

GLOBSEC

GLOBSEC je nestranická, nevládní organizace se sídlem v Bratislavě. Jednou z její hlavní činnosti je každoroční globální fórum GLOBSEC Bratislava, které existuje od roku 2005. Mezi další projekty patří konference o evropských záležitostech na Tatranském summitu nebo Středoevropské strategické fórum Chateau Béla. Její think-tank nazvaný GLOBSEC Policy Institute se může pochlubit rozsáhlou oblastí výzkumu založenou na čtyřech pilířích, kterými jsou bezpečnost a obrana, energie, budoucnost Evropy a evropské sousedství. Hlavními výstupy jsou politické dokumenty a analýzy týkající se různých témat v oblasti mezinárodních politických a bezpečnostních otázek. Od roku 2016 je GLOBSEC nejen jménem jednoho z hlavních fór mezinárodní bezpečnosti na celém světě, ale také právnické osoby a organizátora fóra.

www.globsec.org

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This