Facebook zasahuje do voleb v EU

Společnost Facebook již dříve čelila kritice a dokonce žalobám z důvodu ovlivňování výsledku voleb. Jednalo se především o úniky dat uživatelů. To následně využily některé marketingové agentury pro volební kampaně. Facebook v tom byl vlastně nevinně. Sice dostatečně nezabezpečil svou síť, ale sám nic aktivně ve volební kampani nepodnikal. To se teď změnilo.

Přišel e-mail

10. dubna 2019 dorazil do mejlových schránek několika lidí z našeho týmu e-mail od Facebooku. Facebook nově zavádí velmi přísná pravidla pro placení reklam v rámci volebních kampaní. Na první pohled se může zdát, že má nové opatření zprůhlednit financování reklamních kampaní. To ale není pravda. Již v současné době platí několik let legislativa, která financování politických kampaní svléká donaha. Již nyní není možné utratit jedinou korunu bez dohledu úřadů.

Nové opatření Facebooku tak bude mít zcela jiný význam. Cílem je likvidace stránek, které kritizují současnou EU. Ne náhodou nová pravidla od FB přicházejí právě před volbami do Evropského parlamentu. Pojďme se ale nejprve podívat, co vlastně FB lidem poslal. Jeho e-mail uvádíme v plném znění.

Facebook poslal e-mail

Dobrý den,

v rámci naší snahy o integritu voleb jsme dnes uvedli několik aktualizací, které ovlivní reklamy související s politikou nebo důležitou problematikou týkající se Evropské unie. Věříme, že v případě reklam souvisejících s politikou nebo problematikou na Facebooku by mělo být jasné, kdo za nimi stojí. Protože chceme podpořit transparentnost, spouštíme nový proces autorizace reklam, který zahrnuje potvrzení totožnosti, prohlášení o identitě financujícího („Platí za to“), nákup reklam a knihovnu reklam.

Je nutné, abyste prošli procesem potvrzení totožnosti. Na stránkách, ze kterých pochází reklamy související s politikou nebo problematikou, musí být nejpozději do 15. dubna 2019 k dispozici prohlášení o identitě financujícího, jinak stránky nebude možné nadále využívat pro provozování reklamy související s politikou nebo důležitou problematikou týkající se EU.

Další informace a podrobný postup najdete v tomto průvodci a v našem centru nápovědy. Začít můžete i z této stránky: facebook.com/id.

Potvrzení totožnosti

Každý inzerent, který bude chtít vytvářet nebo upravovat reklamy zobrazované v EU odkazující na politiky, politické strany, volby (včetně kampaní na získání hlasů) nebo důležitou problematiku týkající se EU (imigrace, politické hodnoty, občanská a sociální práva, bezpečnost a zahraniční politika, ekonomika, životní prostředí), musí potvrdit svou totožnost.

Tímto procesem je možné projít na počítači na stránce facebook.com/id a v mobilní aplikaci Facebook v Nastavení. Doklady totožnosti budou zkontrolovány během 48 hodin. Pokud provozujete nebo plánujete provozovat reklamu související s politikou nebo problematikou, doporučujeme projít procesem potvrzení co nejdříve, abyste se vyhnuli případnému zdržení.

Požadavky na potvrzení totožnosti: Pro potvrzení totožnosti bude nutné:

 • Zapnout si u svého Facebook účtu dvoufázové ověření.
 • Vybrat si jednu z následujících možností potvrzení totožnosti:
  • úředně vydaný doklad totožnosti
  • dva oficiální dokumenty
  • notářsky ověřený formulář, který si můžete stáhnout ze stránky facebook.com/id

Na dokumentech, které odešlete, musí být uvedený název země, ve které byl dokument vydán. Dokumenty musí být vydané zemí, ve které probíhá autorizace. Kompletní seznam přijímaných dokladů totožnosti si můžete prohlédnout v našem centru nápovědy.

Prohlášení o identitě financujícího

Pokud chcete provozovat reklamu související s politikou nebo problematikou, musíte také vytvořit prohlášení o identitě financujícího „Platí za to“. Přejděte na kartu Autorizace v nastavení stránky a připojte ke stránce účty pro reklamu, které plánujete používat. Tvorba prohlášení o identitě financujícího probíhá na úrovni stránky, nikoli reklamy. Tento krok je možné provést pouze na počítači.

Požadavky na prohlášení o identitě financujícího:

Možnosti pro prohlášení o identitě financujícího „Platí za to“:

 • jméno správce stránky tak, jak je uváděné na oficiálních dokumentech
 • název stránky
 • jiný název organizace

Při ověřování subjektu v prohlášení o identitě financujícího můžeme potřebovat víc informací, včetně telefonního čísla, e-mailu, webu a adresy. Ve Francii bude nutné vyplnit dodatečné povinné pole „Corporate Purpose“ (Korporátní účel).

Nákup reklamy

Až budete mít potvrzenou totožnost a schválené prohlášení o identitě financujícího, můžete začít zadávat reklamy související s politikou nebo problematikou. Když přejdete do oddílu pro tvorbu reklamy, uvidíte zaškrtnuté políčko s textem „This ad is related to politics or issues of importance within the EU.“ (Tato reklama souvisí s politikou nebo důležitou problematikou týkající se EU.) Ponechte toto pole zaškrtnuté. V reklamě se uvede prohlášení o identitě financujícího, které jste předtím zadali.

Kromě procesu autorizace, který je popsaný nahoře, musí být reklamy související s politikou v EU financovány v eurech nebo jinou přijímanou měnou (v závislosti na zemi). Zdroj platby účtu pro reklamu musí mít adresu na území země, na kterou hodláte cílit, a měna účtu pro reklamu musí být místní.

Reklamy můžou cílit pouze na zemi, ve které je osoba, která reklamu zadává, autorizovaná.

A dále, pokud je na stránce reklamy nebo profilu osoby, která reklamu vytváří, uvedená země, musí jít o zemi, v níž proběhla autorizace.

Knihovna reklam

Facebook vytvořil knihovnu reklam, kde lidé najdou informace o některých reklamách, které se jim zobrazují, a o inzerentech, kteří za tyto reklamy platí. Do knihovny reklam se na sedm let ukládají reklamy odkazující na politiky, politické strany, volby a důležitou problematiku týkající se Evropské unie. V knihovně reklam se uloží reklamy, které se zobrazují s prohlášením o identitě financujícího. Pokud bude o nějaké reklamě bez prohlášení o identitě financujícího později rozhodnuto, že je politická, objeví se v knihovně reklam taky. V knihovně reklam dále najdete informace o úspěšnosti reklam, včetně počtu zobrazení, nákladů, demografických údajů a lokalit oslovených lidí.

Díky autorizaci inzerentů a vnesení transparentnosti do reklam se můžeme ve volbách do Evropského parlamentu lépe chránit proti zásahům zvnějšku.

Dobrý úmysl

Jako vždy je cesta do pekel dlážděna dobrými úmysly. Ostatně poslední věta z mejlu přeci působí tak logicky. Kdo by mohl být proti?!

Díky autorizaci inzerentů a vnesení transparentnosti do reklam se můžeme ve volbách do Evropského parlamentu lépe chránit proti zásahům zvnějšku.

I tentokrát platí to, co platí vždy. Tedy že pod líbivým heslem, které má za cíl nás nějak ochránit, přijdeme o další část našich svobod. Dnes ztrácíme významný díl svobody projevu. A ztrácíme ho ve velmi významném segmentu, jakým je svobodná soutěž politických názorů a myšlenek. Bez nadsázky můžeme říct, že cenzorské praktiky totalitních režimů se nám vracejí na plné obrátky. Tentokrát posíleny o moderní informační technologie.

Co je špatně

Zatím analyzujeme celkové dopady tohoto nového nařízení. Jak budeme vědět více, doplníme tento článek o další informace.

Již nyní ale můžeme uvést první příklady toho, proč je nové nařízení Facebooku likvidační pro svobodnou soutěž názorů a myšlenek.

Je nutné, abyste prošli procesem potvrzení totožnosti.

Ne, to rozhodně není nutné. Možná netušíte, jak dnes funguje financování kampaní politických stran, hnutí a koalic. Zájemcům o podrobnosti doporučujeme navštívit stránky Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Tam jsou velice detailně popsány všechny povinnosti, které musí být splněny při financování kampaně, aby Úřad neudělil pokutu. Zkráceně se dá říct, že už nyní je financování pod takovým drobnohledem, že je téměř vyloučeno, aby někdo platil stranickou kampaň a „nevědělo se o něm“.

Dále již nyní má Facebook všechny údaje o platbách za reklamu. Vidí, z jakého účtu byla platba provedena a jaká platební karta byla použita. Dohledání toho, kdo platbu provedl, je tedy možné již dnes.

Na stránkách, ze kterých pochází reklamy související s politikou nebo problematikou, musí být nejpozději do 15. dubna 2019 k dispozici prohlášení o identitě financujícího, jinak stránky nebude možné nadále využívat pro provozování reklamy související s politikou nebo důležitou problematikou týkající se EU.

Nevíme, jestli toto opatření zavedl FB sám od sebe, nebo jestli k tomu byl někým donucen. Lze ale předpokládat, protože je opatření přijato cíleně jen k EU, že iniciátorem bude vedení Evropské unie.

To je hodně vážné! Pokud by tomu bylo skutečně tak, je to jasný důkaz, že se vedoucí představitelé EU snaží ovlivnit svobodnou politickou soutěž ve volbách do Evropského parlamentu.

Každý inzerent, který bude chtít vytvářet nebo upravovat reklamy zobrazované v EU odkazující na (…) problematiku týkající se EU (imigrace, politické hodnoty, občanská a sociální práva, bezpečnost a zahraniční politika, ekonomika, životní prostředí), musí potvrdit svou totožnost.

K tomuto bodu snad není potřeba ani nic psát. Proč je zavedeno toto opatření, je snad každému jasné…

Zdroj platby účtu pro reklamu musí mít adresu na území země, na kterou hodláte cílit, a měna účtu pro reklamu musí být místní.

Reklamy můžou cílit pouze na zemi, ve které je osoba, která reklamu zadává, autorizovaná.

A dále, pokud je na stránce reklamy nebo profilu osoby, která reklamu vytváří, uvedená země, musí jít o zemi, v níž proběhla autorizace.

Do Evropského parlamentu mohou kandidovat nejen národní politické subjekty, ale mohou tam také kandidovat celoevropské politické strany. Výše zmíněná podmínka toto vůbec nezohledňuje.

Facebook vytvořil knihovnu reklam (…) V knihovně reklam dále najdete informace o úspěšnosti reklam, včetně počtu zobrazení, nákladů, demografických údajů a lokalit oslovených lidí.

Každá reklamní agentura má své postupy a snaží se získat klienty díky svým úspěchům. Pokud budou veřejně známa všechna data každé jednotlivé reklamy, ohrozí to know-how marketingových agentur. Je to nepřiměřený zásah do svobody podnikání a do obchodního tajemství.

Tady vidíte ukázku toho, co se zobrazje v nově zavedené knihovně reklam. Zkuste si najít nějakou reklamu a představte si, že jste marketingová agentura a potřebujete zjistit, jak se v kampani daří vaší konkurenci. Na koho cílí, kdo na reklamu dobře reaguje atd.

Nebude to fungovat

Je jasné, proč je zaváděna tato novinka. Média jsou plná toho, jak volby v EU ovlivňují zahraniční špionážní služby.

Je také jané, že právě proti ovlivňování ze strany špionážních služeb toto opatření nebude fungovat. Kdokoli se může zaregistrovat jako plátce reklamy. Facebook tak sice bude mít kopii občanského průkazu nějaké osoby, ale nebude mít kontrolu nad tím, kdo a proč rozhodl o tom, co se má sponzorovat. Opatření tak ničemu nepomůže a jen zhorší podmínky svobodné soutěže názorů a mylšenek.

Jak se bránit

My na stránce fb.com/VYSTOUPIT nepoužíváme placenou reklamu. Naše příspěvky nesponzorujeme. Necháváme je šířit tak zvaně organicky. To znamná, že spoléháme pouze na to, že se vám naše příspěvky budou líbit a že je sami budete lajkovat a sdílet.

V tuto chvíli získává organické šíření obsahu zcela nový význam. Pro mnohé stránky to bude jediný způsob, jak mohou své myšlenky více šířit. Mnohé FB stránky vznikly z nadšení obyčejných lidí, nejsou to názvy zapsaných organizací nebo názvy politických stran. Nově na nich tedy nepůjde sponzorovat příspěvky.

Lajkujte

Je to nejrychlejší možný způsob, jak můžete pomáhat při propagaci příspěvku. Nefunguje příliš v uzavřených skupinách. Ale na facebookových stránkách rozhodně lajkujte příspěvky, které se vám líbí. Pomůže to.

Sdílejte

Ještě lepším způsobem propagace je sdílení. Pomozte nám dostat naše příspěvky k více lidem tím, že je budete sdílet na své zdi.

Komentujte

Komentáře pomáhají zvýšit provoz pod konkrétním příspěvkem a FB pak takový příspěvek ukazuje více lidem.

Messenger

Pošlete zajímavý příspěvek svým kamarádům formou zprávy přes messenger. To je velice účinný způsob, jak nějakou informaci rozšířit.

E-mail a další

Stále existuje prostor, který novodobí cenzoři nemají plně pod kontrolou. Například staré dobré mejly. Pošlete kamarádům odkaz na příspěvek mejlem. Většinu příspěvků po kliknutí na odkaz uvidí i ti, kteří nemají svůj vlastní FB účet. Pokud máte obavu, že by příspěvek mohl být odstraněn, do mejlu ho okopírujte celý.

Existují i další sociální sítě, které fungují jako FB. Nicméně v podmínkách České republiky se nemá smysl o nich bavit. Není na nich ani tisícina uživatelů, kteří jsou na FB. Zatím je tedy nemá smysl používat jako primární zdroj šíření informací.

Dále tu je Twitter. Nicméně očekáváme, že Twitter v blízké době zavede podobná omezení, jaká zavedl Facebook.

Platí tedy, že nejlepším způsobem, jak můžete pomoci s propagací našich příspěvků v rámci Facebooku, je lajkování a sdílení.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This