MRC: Konzervativní lidé opouštějí Facebook

Facebook svou masivní cenzurou a předpojatostí vyhání konzervativně smýšlející uživatele. S potlačováním názorů a svobody projevu máme v České republice bohaté zkušennosti. Nyní jsme těmto snahám umlčet určité názorové spektrum opět vystaveni.

Převzato z webu MRC.

Společnost McLaughlin & Associates provedla ve dnech 22. až 27. srpna 2018 průzkum, který se zaměřil na postoje konzervativců vůči Facebooku a dalším sociálním médiím.

Podle průzkumu jedna třetina (32 %) konzervativních uživatelů Facebooku opustila nebo zvažuje opuštění Facebooku v důsledku politické cenzury. Dvě třetiny (66 %) konzervativců se shodli na tom, že Facebooku nevěří, že se bude stejně chovat ke svým uživatelům bez ohledu na jejich politické přesvědčení. Další dvě třetiny (65 %) konzervativců se domnívají, že sociální média jako Facebook, Twitter a YouTube cíleně cenzorují konzervativce a konzervativní myšlenky z jejich platforem.

Prezident MRC Brent Bozell vydal následující prohlášení o tomto novém hlasování v návaznosti na spory týkající se společností sociálních médií:

„Tato čísla jsou zničující pro každého generálního ředitele odpovědného za řešení otázek zákazníků. Podle tohoto průzkumu již 7 % konzervativců opustilo Facebook a dalších 25 % je to vážně zvažuje. To je téměř třetina (32 %) konzervativců na Facebooku – potenciálně desítky milionů spotřebitelů. Aby to bylo ještě horší, dvě třetiny konzervativních uživatelů Facebooku věří Facebooku méně, než tomu bylo před rokem. Tyto trendy by měly spustit poplach na centrále společnosti Facebook. Jejich zákaznická základna masivně krvácí.

Otázka, kterou si Facebook a ostatní společnosti sociálních médií musí položit, je tato: Chcete být vnímáni jako otevřená platforma pro všechny politické názory, nebo byste raději byli považováni za levicovou skupinu veřejného zájmu, která cenzuruje svobodu projevu po celém světě? To bude neuvěřitelně nákladné. Cenzura na sociálních médiích již není hypotetická; je to realita. Také to je důkaz, že tato cenzura poukazuje na masivní konzervativní exodus.“

1. otázka

Domníváte se, že společnosti sociálních médií (např. Facebook, Twitter, YouTube) úmyslně cenzorují konzervativce a konzervativní myšlenky z jejich stránek?

64,6 % – Ano
10,8 % – Ne
24,6 % – Nejsem si jistý

2. otázka

Poskytuje Facebook důvěryhodné služby všem svým uživatelům stejně, bez ohledu na jejich politické přesvědčení?

66,1 % – Ne
17,1 % – Ano
16,8 % – Nejsem si jistý

3. otázka

Je vaše důvěra ve Facebook větší, menší nebo stejná jako před rokem?

26,2 % – Stejná jako před rokem
6,8 % – Větší než před rokem
66,9 % – Menší než před rokem

4. otázka

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje vaši pozici týkající se Facebooku?

6,7 % – Přestal jsem používat Facebook kvůli jeho cenzuře vůči konzervativcům
22,2 % – Uvažuji o tom, že opustím Facebook kvůli cenzorování konzervativců
13,0 % – Zastavil jsem svůj Facebook účet, nebo jsem zvažoval opuštění platformy z jiného důvodu
47,7 % – Jsem v současné době uživatel Facebooku a nehodlám platformu opustit
10,5 % – Nikdy jsem nepoužíval Facebook

(Pokud uvidíte nějaké chyby v překladu, dejte nám vědět pomocí formuláře v zápatí stránky. Děkujeme.)

MRC

The Media Research Center (Centrum pro výzkum médií) je politicky konzervativní organizace pro analýzu obsahu se sídlem ve městě Reston ve Virginii, založená v roce 1987 L. Brentem Bozellem III. Jejím posláním je odhalit a neutralizovat levicovou propagandu.

MRC získala finanční podporu z několika zdrojů, včetně Bradley, Scaife, Olin, Castle Rock, Carthage and JM foundations, stejně jako ExxonMobil. Je popsána jako jeden z nejaktivnějších a nejlépe financovaných a přesto nejméně známých křídel moderního konzervativního hnutí.

www.mrc.org

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This