Otázky a odpovědi

Řidičské průkazy

Bude mi po vystoupení z EU platit můj řidičský průkaz?

Česká republika je signatářem obou existujících mezinárodních úmluv Organizace spojených národů o silničním provozu, a to úmluvy uzavřené v Ženevě roku 1949 a úmluvy uzavřené ve Vídni roku 1968, jejichž signatáři se zavázali k vzájemnému uznávání národních řidičských průkazů, které odpovídají vzorům podle zmíněných úmluv.

V současné době existuje v ČR několik druhů platných národních řidičských průkazů. Úmluvě z roku 1968 odpovídají všechny řidičské průkazy vydané od roku 1964 (trojdílný růžový) až po současnost (karta).

To znamená, že vystoupení z EU na platnost řidičského průkazu v jiných zemích nemá vliv.

Pozor na manipulace

Možná jste četli tento článek, který vyšel v Britských listech. Autor Jan Čulík použil doslovné citace z právních dokumentů a snažil se tak vzbudit dojem, že se jedná o odborné a hlavně pravdivé sdělení. Celý text má navodit dojem, že po vystoupení nějaké země (uveden příklad Velké Británie) z EU, přestanou v zemích EU platit její řidičské průkazy. Je to naprostá lež. V závěru článku je dokonce věta:

A tak to bude po odchodu ČR z EU ve všech hospodářských sférách. Těšte se na to.

Nic není vzdálenějšího pravdě. Cílem článku evidentně nebylo poskytnou pravdivé informace. Cílem článku bylo vyděsit čtenáře a odradit jej od myšlenky na czexit.

Nicméně pokud si článek přečtete, skutečně můžete získat pochybnost o tom, jak to s řidičskými průkazy po vystoupení z EU bude. Omezení, která článek zmiňuje, se týkají profesionálních řidičů a přepravců. Ani u nich se ale v zásadě nejedná o nějak limitující omezení.

Pro běžné řidiče platí, že řidičské průkazy se v rámci EU uznávají automaticky. Po vystoupení některé země z EU již automaticky uznávány nebudou, protože se bude jednat o tak zvanou třetí zemi. Toto pan Čulík zmiňuje i ve svém článku. Už ale nenapsal, že řidičské průkazy z třetích zemí se nadále uznávají podle platných mezinárodních smluv. Tedy podle těch, které jsou popsány v úvodu našeho textu a které podepsala i Česká republika.

Protože si dal pan Čulík velkou práci s tím, aby jeho článek vypadal odborně, je jisté, že pasáž o uznávání řidičských průkazů podle platných mezinárodních smluv vynechal záměrně. Ukázal tak, že jako novinář nehledá pravdu, ale snaží se čtenáře manipulovat. Buďte proto opatrní při čtení i jeho dalších článků.

autor odpovědi: Jakub Janda

Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Zeptejte se nás. Vypracovanou odpověď včetně otázky zde pak zveřejníme. Třeba tak pomůžete najít odpověď i někomu dalšímu.

Našli jste chybu? Máte nápad na doplnění? Využijte našeho kontaktního formuláře v zápatí této stránky a napište nám.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This