Otázky a odpovědi

Odejdou investoři?

Jak to bude v případě vystoupení České republiky z EU se zahraničními investory? Odejdou z ČR?

Podle statistiky ČNB činil k 31. 12. 2015 objem zahraničních investic 2.895,2 mld. Kč; z toho 32,9 % šlo do zpracovatelského průmyslu, který je jednoznačně lokálně vázán na geografické parametry území (nerostné bohatství, klimatické podmínky, atd.), takže jeho přemístění je nereálné; 27,3 % finanční a pojišťovací činnosti, opět platí lokální závislost, tentokrát na příjemci služby, tedy obyvatelích ČR, tedy odliv nelze očekávat, leda by se lidé přestali pojišťovat a ukládat peníze do bank; takže více než 60 % investic určitě neodejde a odejdou-li, nahradí je jiní investoři, například tuzemští. Důvod těchto investic nespočívá v EU prostoru, je čistě teritoriální.

I geografické hledisko je zajímavé. Nejvyšší podíl zahraničních investic v ČR má Nizozemí 24,1 % a ne Německo, jak mnozí mylně uvádějí. Vzhledem k tomu, že s Nizozemím nemáme společnou hranici, znamená to, že důvod investic není rozhodně volný pohyb zboží a služeb v EU prostoru. Spíše se domnívám, že je to výkonnost ekonomického prostředí České republiky a to si troufám tvrdit bude stejně atraktivní pro investory z Nizozemí i po vystoupení z EU. Možná dokonce atraktivnější z důvodu odpoutání se od jednotné EU legislativy.

Nejvýznamnější investoři ze třetích zemí jsou USAKorea. Celkový podíl investic třetích zemí činí jen 5,9 %, to znamená, že případný odchod všech těchto investorů není pro ČR zásadní.

Poslední celkem zajímavá informace je množství zahraničních investic ve vlastnictví nemovitostí. Činí jen 2,2 % ze všech zahraničních investic. Tedy odchod těchto investorů by naše ekonomika vůbec nepocítila. Nehledě k tomu, že by opět jen došlo ke změně struktury vlastníků. Nemovitosti by určitě nikdo neboural a prázdné by také nezůstaly. Bereme-li v potaz, že záměrem investora je investovat do lukrativní nemovitosti, pouhou změnou geopolitického modelu svou atraktivitu neztratí.

autor odpovědi: Jakub Janda

Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Zeptejte se nás. Vypracovanou odpověď včetně otázky zde pak zveřejníme. Třeba tak pomůžete najít odpověď i někomu dalšímu.

Našli jste chybu? Máte nápad na doplnění? Využijte našeho kontaktního formuláře v zápatí této stránky a napište nám.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This