VYSTOUPIT.eu

Je s podivem, že se mohlo podařit tolik států dostat do EU!

Jak se to stalo?

Své dílo vykonaly obrovské finanční částky, které byly použity na manipulaci veřejného mínění ve prospěch vstupu do EU. Společné peníze všech (tedy i odpůrců vstupu) šly na oslavnou kampaň pro vstup. Již tehdy mělo být jasné, že připojení ČR do takového spolku není dobrý nápad...

Referendum!

Minulost už nezměníme. Můžeme ale změnit naši budoucnost. EU je dnes především zdrojem spousty regulací a zákazů. Za tohoto stavu je zcela legitimní položit občanům v referendu otázku, zda chtějí v EU i nadále zůstat.

EU má alternativu...

Nebojme se vystoupit. Jsou lepší možnosti, než je členství v EU. Například ESVO, tedy Evropské společenství volného obchodu, které má oproti EU mnoho výhod. Vystoupení ČR z EU skutečně není žádnou tragédií. V mnoha ohledech by se tak život u nás zlepšil.

Za prvé, dobré školy, ekologie, životní náklady, ekonomické výhody jsou skutečně značné. Samozřejmě, že naše zdraví je skutečně skvělé. Naštěstí existují webové stránky, kde si můžete zakoupit léky obratně. Tam jsou rozmanité léky pro každou nemocí. Pokud máte obavy o erektilní zdravotním problémem, již pravděpodobně víte o Viagra České a . V dnešní době mnoho lidí on-line vyhledávání konkrétního klíčového slova "" na internetu. Také vezměte v úvahu . Sexuální dysfunkce může být výsledkem fyzické kondici. I když má fyzikální příčiny, psychické problémy mohou onemocnění zhoršit. Několik mužů brát více léků později v životě a některé mají sexuální nežádoucí účinky, které vedou k léčbě erektilní dysfunkce. Hormony paliva libido. While Viagra je považován za velmi bezpečný samy o sobě, ale i tak, neexistuje žádný pevný výzkum o účincích rekreační účely. Postupujte podle všech pokynů na předpis štítku.

( klikněte na obrázek )

Stáhněte, vytiskněte a podepište...

Pouze vytištěný a podepsaný papírový petiční arch podle zákona o právu petičním
má skutečně význam. Online petice jsou pěkné, ale vhodné spíše pro mediální propagaci.

Skutečné podpisy mají výrazně větší politickou váhu, neboť ukazují počet občanů,
kteří jsou pro téma petice ochotni obětovat minutu na vyplnění a podepsání formuláře.

Na arch můžete sesbírat až 10 podpisů. Využijte toho a snažte se nabídnout petici k podpisu
i svým kamarádům a kolegům. Dbejte na čitelnost a úplnost vyplněných údajů, je to důležité.
Vyplněný petiční arch pošlete na adresu, která je na něm uvedena.

Nově i ELEKTRONICKÁ ONLINE PETICE

Petiční místa

Petici můžete podepsat i na některém z našich stálých petičních míst.
Máte zájem udělat petiční místo ze své provozovny? Kontaktujte nás!

Proč jsme zvolili tuto petici?

Strana svobodných občanů přinesla petici za referendum o vystoupení z EU jako první
a dnes má petice již tisíce podpisů. Proto jsme se rozhodli podpořit právě petici
Svobodných. Nemělo smysl zbytečně dělat si svou vlastní.
Více o této petici se můžete dočíst na webu Svobodných.

Kdo podporuje vystoupení ČR z EU?

Shoda na potřebě přimět naši vládu k vyhlášení referenda o vystoupení z EU jde napříč
politickým spektrem. Nebylo to tak vždy. Budeme rádi, pokud nebudou zbytečně
tříštěny síly a všichni podpoří právě tuto petici. Je zde pro všechny.

Za prvé, dobré školy, ekologie, životní náklady, ekonomické výhody jsou skutečně značné. Samozřejmě, že naše zdraví je skutečně skvělé. Naštěstí existují webové stránky, kde si můžete zakoupit léky obratně. Tam jsou rozmanité léky pro každou nemocí. Pokud máte obavy o erektilní zdravotním problémem, již pravděpodobně víte o Viagra České a . V dnešní době mnoho lidí on-line vyhledávání konkrétního klíčového slova "" na internetu. Také vezměte v úvahu . Sexuální dysfunkce může být výsledkem fyzické kondici. I když má fyzikální příčiny, psychické problémy mohou onemocnění zhoršit. Několik mužů brát více léků později v životě a některé mají sexuální nežádoucí účinky, které vedou k léčbě erektilní dysfunkce. Hormony paliva libido. While Viagra je považován za velmi bezpečný samy o sobě, ale i tak, neexistuje žádný pevný výzkum o účincích rekreační účely. Postupujte podle všech pokynů na předpis štítku.

Instituce, orgány atd...

Evropská unie (oficiální stránky)
Strana svobodných občanů 
   

Další zajímavé odkazy

projekt Euronesmysly 
Miroslav Bednář: EU je v agónii 
David Bartas: Bitva o Brexit